Rola poety i poezji w Nie-Boskiej komedii - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Już na samym początku „Nie-Boskiej Komedii”, we wstępie do części pierwszej, zarysowuje się problem poety i poezji w świecie. Według Krasińskiego poezja postrzegana jest jako absolut – osiągnęła już szczyt doskonałości. Poeta ukazany jest przez Krasińskiego jako człowiek obdarzony talentem, ale też rozdwojony, stojący na krawędzi życia ziemskiego i poetyckiego. Jest w nim coś, co wyróżnia go spośród innych, pierwiastek inności, nieprzeciętności. Talent oddala go od ludzi i przybliża do świata fantazji, a to prowadzi do osamotnienia. Poeta postrzegany jest tutaj jako jednostka tragiczna, która nie ma szansy na szczęście, jeśli próbuje pogodzić życie ziemskie z poezją.

W takiej sytuacji znajduje się Hrabia Henryk. Próbuje on połączyć pragnienia ludzkie z pragnieniami poetyckimi. Potrzebuje miłości, poślubia Marię, ma syna, jednak nie rezygnuje z poezji, ale ona stawia mu warunek, każe wybierać między nią a życiem ziemskim. Niemożliwość dokonania takiego wyboru sprawia, że Henryk jest poetą nieszczęśliwym. Próbował on bowiem pogodzić życie rodzinne z twórczością poetycką, ściągnąć w ten sposób poezję z jej wyżyn doskonałości.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Nie-Boska komedia - streszczenie
2  „Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
3  Interpretacja zakończenia „Nie-Boskiej komedii”Komentarze: Rola poety i poezji w Nie-Boskiej komedii

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 2018-10-19 17:30:03

Poete fałszywego reprezentuje Hrabia Henryk, gdyż choć twoży on poezje formalnie możliwie idealną to jego życie nie jest idealne. Krasiński oskarża go o brak prawdziwości uczucia, gdyż jest egoistą, który każdy temat nawet tragedie traktuje jako nowy wątek to stworzenia tekstu lit. Natomiast orcio to typ poety prawdziwego, ponieważ jego poezja płynie z serca i z powodu bardzo młodego wieku i ogromu tej poezji nie potrafi sobie z nią poradzić czego dowodem njest modlitwa nad grobem swej matki.


2018-10-09 20:52:47

Najważniejszy jest podział na poetę przeklętego, fałszywego - którym jest Hrabia i prawdziwego - którym jest Orcio. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że poeta fałszywy dostrzega różnice pomiędzy poezją, a rzeczywistością, natomiast błogosławiony jest ten, którego całe życie jest poezją


2018-10-09 17:10:07

Jest odwrotnie. To dla poety fałszywego całe życie jest poezją, przecież Hrabia Henryk dlatego że nie mógł pogodzić poezji z rzeczywistością opuścił żonę. Dokonał wyboru, spełnił warunek jaki postawiła poezja. Poeta prawdziwy widzi różnicę między tymi światami. Orcio jest prawdziwym poetą, dodatkowo ma dar kontaktowania się ze światem pozazmysłowym. W romantyzmie taki dar mieli tylko umysłowo chorzy(Maria), dzieci oraz osoby znajdujące się o krok od śmierci.


2018-10-07 13:57:50

Trochę mało o roli poezji, myślę że możnaby to spokojnie rozwinąć na parę stron - bo to chyba dość ważny temat w tej lekturze. Ale i tak cenię sobie tę stronę;-) Idealna do błyskawicznej powtórki przed maturą;-)


2018-10-01 18:44:23

Absolutniw ydaje mi sie, ze mylisz sie .. Krasinski przez postawe hrabiego henryka przestrzega przed mylnym rzumieniem poezji, przed poetyzacja zycia, henryk to "falszywy poeta" (falszywa poezja to taka w ktorej realizuje sie idee poetyzacji zycia)
Streszczenia książek
Tagi: